Disclaimer

Saarlucon wijst u op het volgende:

De website en alle bijbehorende onderdelen zijn eigendom van Saarlucon. Het wordt niet toegestaan om de site of een gedeelte hiervan te kopiëren en/of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Saarlucon. Deze toestemming is niet nodig, wanneer de informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt. Het is mogelijk dat er informatie op de website staat die onjuist en/of onvolledig geplaatst is. Daarnaast worden er (hyper)links gebruikt in bepaalde informatiestukken. Saarlucon is uiterst selectief welke (hyper)links gebruikt worden. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat diegene Saarlucon haar website. Saarlucon staat niet in voor de inhoud en het functioneren hiervan, eveneens de producten, diensten en kwaliteit die daarop worden aangeboden.